Nasrin Iskandari - <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">Iskandari,
Akbar ve Iskandari, Nasrin. <i>Arsanjan Namah</i>. Shiraz: Navid Shiraz, 2006</span><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">, 368 s.</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%;border:none;mso-padding-alt:31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;mso-border-shadow:
yes"><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%;border:none;mso-padding-alt:31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;
mso-border-shadow:yes"><b><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%;border:none;mso-padding-alt:31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;
mso-border-shadow:yes"><b><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%;border:none;mso-padding-alt:31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;
mso-border-shadow:yes"><b><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Arsancanname<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%;border:none;mso-padding-alt:31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;
mso-border-shadow:yes"><b><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:
.0001pt;text-align:center;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ارسنجان نامه</span></i><i><span lang="TR" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><i><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><i><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Arsancanname</span></i><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">, Arsancan
şehri hakkında yazılmış ilk çağdaş eserdir. Ön söz Iraj Afshar tarafından
kaleme alınmış olup öz itibarıyla kitap hakkında bir yorumdur. Ön özden ve
metinden anlaşıldığı kadarıyla, Arsancan çevresindeki şehirlerin aksine tarihî
eserlere sahip değildir ve şehir hakkındaki en eski belgeler en çok Safevî
dönemine kadar gitmektedir. Ulaşılabilir yazılı tarihin sınırlı olması
nedeniyle, şehrin tarihi ve coğrafyası hakkında toplanan malzemelerin tamamına
kitabın ilk yüz sayfasında yer verilmiştir. Söz konusu sayfalarda, su kanalları
ve bunların nasıl düzenlendiği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Kitabın geri kalan kısmı atasözlerini
kapsamakta ve Arsancan lehçesinin söz varlığını konu edinen bir sözlük
içermektedir. Ayrıca, kitabın sonunda Arsancanlıların yerel şiirleri, oyunları
ve inançları ile bunlara dair yorumlar yer almaktadır. Eğer yazarların amacı
eksiksiz bir monografi yazmak idi ise, aile yapısı ve şehrin önemli ailelerinin
kökenleri vd. meselelere de el atmaları gerekirdi. İçerik ve yer verilen
resimler göstermektedir ki, kitap Arsancan ile ilgili olarak bugüne kadar
yazılanların bir koleksiyonudur. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Kitapta – tamamının büyük bir öneme sahip
olduğu söylenemeyecek – yaklaşık seksen fotoğraf ve belge bir araya
getirilmiştir. Ninnilerin ve şiirlerin tercümeleri kimi zaman beyitlerin veya terimlerin
gerçek birer tercümesi olmaktan ziyade tasviri gibi görünmketedir. Sonuç
itibarıyla kitap, kendisi ile ilgili henüz herhangi bir şey kaleme alınmamış
bir şehir hakkında yazma hususunda dikkate değer bir çabadır. <i>Arsancanname’nin </i>ana okuyucu kitlesi
Fars bölgesinin kültürüne ilgi duyanlar, antropologlar ve dilbilimcilerdir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Iradj Ismailpour Ghouchani <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Çeviren Fatih Taştan<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="TR">&nbsp;</span></p>
Arsancanname
Type
abstract
Year
2014

Iskandari, Akbar ve Iskandari, Nasrin. Arsanjan Namah. Shiraz: Navid Shiraz, 2006, 368 s.

 

ÖZET

 

Arsancanname

 

ارسنجان نامه

 

Arsancanname, Arsancan şehri hakkında yazılmış ilk çağdaş eserdir. Ön söz Iraj Afshar tarafından kaleme alınmış olup öz itibarıyla kitap hakkında bir yorumdur. Ön özden ve metinden anlaşıldığı kadarıyla, Arsancan çevresindeki şehirlerin aksine tarihî eserlere sahip değildir ve şehir hakkındaki en eski belgeler en çok Safevî dönemine kadar gitmektedir. Ulaşılabilir yazılı tarihin sınırlı olması nedeniyle, şehrin tarihi ve coğrafyası hakkında toplanan malzemelerin tamamına kitabın ilk yüz sayfasında yer verilmiştir. Söz konusu sayfalarda, su kanalları ve bunların nasıl düzenlendiği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

 

Kitabın geri kalan kısmı atasözlerini kapsamakta ve Arsancan lehçesinin söz varlığını konu edinen bir sözlük içermektedir. Ayrıca, kitabın sonunda Arsancanlıların yerel şiirleri, oyunları ve inançları ile bunlara dair yorumlar yer almaktadır. Eğer yazarların amacı eksiksiz bir monografi yazmak idi ise, aile yapısı ve şehrin önemli ailelerinin kökenleri vd. meselelere de el atmaları gerekirdi. İçerik ve yer verilen resimler göstermektedir ki, kitap Arsancan ile ilgili olarak bugüne kadar yazılanların bir koleksiyonudur.

 

Kitapta – tamamının büyük bir öneme sahip olduğu söylenemeyecek – yaklaşık seksen fotoğraf ve belge bir araya getirilmiştir. Ninnilerin ve şiirlerin tercümeleri kimi zaman beyitlerin veya terimlerin gerçek birer tercümesi olmaktan ziyade tasviri gibi görünmketedir. Sonuç itibarıyla kitap, kendisi ile ilgili henüz herhangi bir şey kaleme alınmamış bir şehir hakkında yazma hususunda dikkate değer bir çabadır. Arsancanname’nin ana okuyucu kitlesi Fars bölgesinin kültürüne ilgi duyanlar, antropologlar ve dilbilimcilerdir.

 

Iradj Ismailpour Ghouchani

Çeviren Fatih Taştan

 

Citation
Esmailpour Ghouchani, Iradj. '"Turkish abstract of 'The Book of Arsanjan'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 196. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Iran
Language
Turkish
Related Documents