Muslim Civilisations Abstracts: Cities (Türkçe)
Bu koleksiyon şehirler üzerine odaklanan üçüncü sayısında Müslüman Medeniyetler bildiri özetleri projesi kapsamındaki özetleri Türkçe olarak sunmaktadır. Bu bildiri özetleri 1875-2011 yılları arasında orijinal olarak Arapça, İngilizce, Fransızca, Endonezya dili/Malay dili, Farsça, Rusça, Türkçe ve Urduca olarak yayınlanmış olan akademik çalışmalardan oluşmaktadır.
Documents
Authorities
Parent Collections
Related Collections