On Üçüncü Yüzyıldan On Sekizinci Yüzyıla Kadar Endonezya’da Müslüman Şehirlerin Büyüme ve Gelişmesi
Type
abstract
Year
2014

Tjandrasasmita, Uka. Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia Dari Abad XIII Sampai XVIII Masehi. Kudus: Menara Kudus, 2000, 239 s.


ÖZET


On Üçüncü Yüzyıldan On Sekizinci Yüzyıla Kadar Endonezya’da Müslüman Şehirlerin Büyüme ve Gelişmesi


Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia Dari Abad XIII Sampai XVIII Masehi


Bu kitap, Endonezya takımadalarındaki Müslüman şehirler üzerine sosyotarihsel bir incelemedir. Kitap on üçüncü ve on sekizinci yüzyıllar boyunca mevcut olan sanayi öncesi döneme –yani İslami krallıklara- ait şehirlerdeki kent yaşamını yeniden inşa etmeye çalışmaktadır. İnceleme; kıyılarda ve iç bölgelerde konumlanmış, bir zamanlar İslam devletlerinin başkentliğini yapmış ve/veya önemli ticaret merkezi işlevi görmüş olan Samudra-Pasai, Aceh, Banten, Cireborn, Demak, Gresik ve Gowa-Tallo gibi pek çok şehre atıfta bulunmaktadır.


Kent sosyolojisi yaklaşımı ile tarihsel ve arkeolojik yaklaşımları birleştiren bu inceleme, şehirlerin topografisini ve morfolojisini de sunmaktadır. Kitapta yerel yazılardan yabancı seyyahların raporlarına, antik harita ve günlüklerden arkeolojik eserlere kadar çeşitli kaynaklar kullanılmaktadır.


İslam’ın takımadalara geliş ve yayılışının arka planını ortaya koyan; Müslüman şehirlerin İslam’ın yayılması ile eşzamanlı olarak nasıl büyüdüğünü ve geliştiğini anlatan kitap, geleneksel şehirlerin modelini, ekonomisini, ticari ürünlerini, toplumsal yapılarını, toplumsal ve dinî kurumlarını, nüfusunu, kültürünü ve dinî hayatını aktarmaya çalışmaktadır.


Eser, kıyı kesimlerinde konuşlanmış şehirlerin İslam’ın ve Müslüman nüfusun etkisinde kaldığını göstermektedir. İslam öncesi yerel kültür ile farklı milliyetlere mensup Müslüman tüccarların getirdiği – şehirleri ve şehirlerdeki sosyal yapıları etkileyen – kozmopolit İslami kültür arasında bir uyum ve adaptasyon süreci vuku bulmuştur. Yazar iç bölgelerdeki şehirlerle kıyaslandığında kıyıdaki şehirlerin daha dinamik ve kozmopolit olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Kıyıdaki ve iç bölgedeki bazı şehirler Müslüman krallıklar hâlini alacak şekilde genişletilmiştir.


Kitapta kullanışlı resimler ve çizimler yer almakla birlikte bunların kalitesi düşüktür. Her ne kadar yanlış yazılmış kelimeleri ve cümleleri barındırıyorsa da kitap okunabilir bir nitelik arz etmektedir ve Endonezya’daki şehirlerle ilgili sosyotarihsel bir eksikliği gidermektedir.


Amelia Fauzia

Çeviren Fatih Taştana

Citation

Fauzia, Amelia. “Turkish abstract of 'Growth and Development of Muslim Cities in Indonesia from the Thirteenth to the Eighteenth Century CE'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 280. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.

Authorities
Collections
Copyright

Muslim Civilisations abstract the Aga Khan University

Country
Indonesia
Language
Turkish