Ahmad Wasfi Zakariya - <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">زكريا،
أحمد وصفي. <i>جولة أثرية في بعض البلاد الشامية: وصف طبغرافي تاريخي أثري عمراني
للبقاع و البلدان الممتدة من شمالي الإسكندرونة إلى أبواب دمشق</i>. دمشق: دار
الفكر، ١٩٨٤، الطبعة الثانية، ٤٧٩ص. </span><span lang="TR" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="TR" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:ZH-CN">Zakariya,
Ahmad Wasfi. <i>Jawlah Athariyyah fi Baʻd al-Bilad al-Shamiyyah: Wasf
Tubughrafi Tarikhi ’Athari ʻUmrani lil-Biqaʻ wa-al-Buldan al-Mumtaddah min
Shamali al-Iskandarunah ila Abwab Dimashq.</i> Damascus: Dar<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span>al-<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span>Fikr, 1984,<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:
TR;mso-bidi-language:AR-SY"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>2.
baskı., 479 s.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
200%"><span lang="AR-SY" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:
TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">ÖZET<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">Bilâd-ı Şam’ın Bazı
Kısımlarında Arkeolojik Bir Gezi: Kuzey İskenderun’dan Şam Kapılarına Kadar
Olan Alanların ve Yerlerin Topografik, Tarihsel, Arkeolojik ve Kentsel Bir
Tasviri<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:200%"><b><span lang="AR-SY" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:
.0001pt;text-align:center;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SY" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">جولة
أثرية في بعض البلاد الشامية: وصف طبغرافي تاريخي أثري عمراني للبقاع و البلدان
الممتدة من شمالي الإسكندرونة إلى أبواب دمشق</span></i><i><span lang="TR" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p></o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:
.0001pt;text-align:center;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><i><span lang="AR-SY" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p>&nbsp;</o:p></span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">Bu kitap Osmanlı gezgini Evliya
Çelebi’nin Hicri 1058/Miladi 1648 yılında Tarsus’tan Şam’a yaptığı yolculuk
esnasında geçtiği yerleri topografik, tarihsel, arkeolojik ve kentsel açıdan
ele alan ayrıntılı bir incelemedir. Kitapta ele alınan coğrafi alanlar tarihsel
olarak Bilâd-ı Şam’ı oluşturmuşlardır ve bugün Suriye ve Türkiye’nin
parçasıdırlar.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">Zakariya bu çalışmayı tamamlamak
için kendi gözlemlerine ve söz konusu alanlarla ilgili olarak Çelebi’nin
Seyahatname’nin üçüncü cildinde yer alan tasvirleri hakkındaki kişisel
analizlerine dayanmıştır. Yazar, Bilâd-ı Şam hakkında kapsayıcı bir inceleme
ortaya koyabilmek amacıyla bulgularını Arapça kaynakların yanı sıra
yabancıların yazdığı seyahat kitaplarında yer alan ve özellikle Arap bilim
adamları tarafından görmezden gelinen açıklamaları kullanarak tamamlamıştır.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">Kitapta iki ana bölüm yer
almaktadır. Birincisi Çelebi’nin yazar tarafından tercüme edilen ve eleştirel
bir okuması yapılan seyahat hikâyeleridir. İkincisi ise yazarın bir turizm
programı kapsamında Anadolu’dan Suriye’ye bizzat gerçekleştirdiği bir gezinin
anlatımıdır. Bu bölüm yolların, tabiatın ve insan yapımı mekânların ayrıntılı
ve parlak bir tasvirini sunmaktadır. Bölüm, çevredeki şehirlerin ve köylerin
tarihsel ve coğrafi tanıtımları ile arkeolojik alanların incelemesini de
içermektedir. Ayrıca, bu bölümde; Araplar, Kürtler, Çerkezler, Türkmenler vd.
halkların yaşadığı bölgelerin tarih, menşe ve gelenekleri de tahkik
edilmektedir. Kitap ayetleri, şiirleri, meşhur şahısları, yer isimlerini ve
resimleri içeren kullanışlı bir dizin ile sona ermektedir. Söz konusu dizin bir
kaynakça ve içindekiler tablosuna ilavedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">Bu çalışmanın ayırt edici
yönlerinden biri, salt edebî bir Arapça kullanılmış olmasıdır. Örneğin, yazar
tarihsel ve coğrafi yerler hakkındaki tartışmasında metaforik bir dil
kullanarak kendi iddia ve varsayımlarından bazılarını desteklemek üzere klasik
Arapça şiirlerden alıntı yapmaktadır. Bu üslup, edebî Arapçanın din ve fıkıh
alanlarına has olmaktan çıktığı 20. yüzyılın ilk yarısındaki dilsel Rönesans
ruhunu yansıtmaktadır. Yazarın edebî üslubu kitabın hazırlanmasındaki temel
gayeye, yani bir gezi rehberi olarak kullanımına uygun düşmeyebilir. Bununla
birlikte kitap Suriye’nin tarihsel, topografik, arkeolojik ve/veya kentsel
gelişimine ilgi duyan araştırmacılar için birinci el kaynak olarak hizmet
sunabilir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">Kitabın güncellenmiş yeni bir
baskısı için, başvurulan kaynakların, haritaların ve Çelebi’nin özgün
seyahatnamesinin daha iyi bir dokümantasyonundan faydalanabilir. Fakat mevcut
baskı Suriye’nin bazı yerlerinin 20. yüzyılın ilk yarısındaki durumuna temas
etmesi bakımından h</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR">â</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">l</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR">â</span><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">
önemli bir topografik, tarihsel ve kültürel belgedir.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;line-height:
200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">Maha Yaziji<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;line-height:200%"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-ansi-language:TR;mso-bidi-language:AR-SY">Çeviren Fatih Taştan<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
Bilâd-ı Şam’ın Bazı Kısımlarında Arkeolojik Bir Gezi: Kuzey İskenderun’dan Şam Kapılarına Kadar Olan Alanların ve Yerlerin Topografik, Tarihsel, Arkeolojik ve Kentsel Bir Tasviri
Type
abstract
Year
2014

 

زكريا، أحمد وصفي. جولة أثرية في بعض البلاد الشامية: وصف طبغرافي تاريخي أثري عمراني للبقاع و البلدان الممتدة من شمالي الإسكندرونة إلى أبواب دمشق. دمشق: دار الفكر، ١٩٨٤، الطبعة الثانية، ٤٧٩ص.

 

Zakariya, Ahmad Wasfi. Jawlah Athariyyah fi Baʻd al-Bilad al-Shamiyyah: Wasf Tubughrafi Tarikhi ’Athari ʻUmrani lil-Biqaʻ wa-al-Buldan al-Mumtaddah min Shamali al-Iskandarunah ila Abwab Dimashq. Damascus: Dar al- Fikr, 1984, 2. baskı., 479 s.

 

ÖZET

 

Bilâd-ı Şam’ın Bazı Kısımlarında Arkeolojik Bir Gezi: Kuzey İskenderun’dan Şam Kapılarına Kadar Olan Alanların ve Yerlerin Topografik, Tarihsel, Arkeolojik ve Kentsel Bir Tasviri

 

جولة أثرية في بعض البلاد الشامية: وصف طبغرافي تاريخي أثري عمراني للبقاع و البلدان الممتدة من شمالي الإسكندرونة إلى أبواب دمشق

 

Bu kitap Osmanlı gezgini Evliya Çelebi’nin Hicri 1058/Miladi 1648 yılında Tarsus’tan Şam’a yaptığı yolculuk esnasında geçtiği yerleri topografik, tarihsel, arkeolojik ve kentsel açıdan ele alan ayrıntılı bir incelemedir. Kitapta ele alınan coğrafi alanlar tarihsel olarak Bilâd-ı Şam’ı oluşturmuşlardır ve bugün Suriye ve Türkiye’nin parçasıdırlar.

 

Zakariya bu çalışmayı tamamlamak için kendi gözlemlerine ve söz konusu alanlarla ilgili olarak Çelebi’nin Seyahatname’nin üçüncü cildinde yer alan tasvirleri hakkındaki kişisel analizlerine dayanmıştır. Yazar, Bilâd-ı Şam hakkında kapsayıcı bir inceleme ortaya koyabilmek amacıyla bulgularını Arapça kaynakların yanı sıra yabancıların yazdığı seyahat kitaplarında yer alan ve özellikle Arap bilim adamları tarafından görmezden gelinen açıklamaları kullanarak tamamlamıştır.

 

Kitapta iki ana bölüm yer almaktadır. Birincisi Çelebi’nin yazar tarafından tercüme edilen ve eleştirel bir okuması yapılan seyahat hikâyeleridir. İkincisi ise yazarın bir turizm programı kapsamında Anadolu’dan Suriye’ye bizzat gerçekleştirdiği bir gezinin anlatımıdır. Bu bölüm yolların, tabiatın ve insan yapımı mekânların ayrıntılı ve parlak bir tasvirini sunmaktadır. Bölüm, çevredeki şehirlerin ve köylerin tarihsel ve coğrafi tanıtımları ile arkeolojik alanların incelemesini de içermektedir. Ayrıca, bu bölümde; Araplar, Kürtler, Çerkezler, Türkmenler vd. halkların yaşadığı bölgelerin tarih, menşe ve gelenekleri de tahkik edilmektedir. Kitap ayetleri, şiirleri, meşhur şahısları, yer isimlerini ve resimleri içeren kullanışlı bir dizin ile sona ermektedir. Söz konusu dizin bir kaynakça ve içindekiler tablosuna ilavedir.

 

Bu çalışmanın ayırt edici yönlerinden biri, salt edebî bir Arapça kullanılmış olmasıdır. Örneğin, yazar tarihsel ve coğrafi yerler hakkındaki tartışmasında metaforik bir dil kullanarak kendi iddia ve varsayımlarından bazılarını desteklemek üzere klasik Arapça şiirlerden alıntı yapmaktadır. Bu üslup, edebî Arapçanın din ve fıkıh alanlarına has olmaktan çıktığı 20. yüzyılın ilk yarısındaki dilsel Rönesans ruhunu yansıtmaktadır. Yazarın edebî üslubu kitabın hazırlanmasındaki temel gayeye, yani bir gezi rehberi olarak kullanımına uygun düşmeyebilir. Bununla birlikte kitap Suriye’nin tarihsel, topografik, arkeolojik ve/veya kentsel gelişimine ilgi duyan araştırmacılar için birinci el kaynak olarak hizmet sunabilir.

 

Kitabın güncellenmiş yeni bir baskısı için, başvurulan kaynakların, haritaların ve Çelebi’nin özgün seyahatnamesinin daha iyi bir dokümantasyonundan faydalanabilir. Fakat mevcut baskı Suriye’nin bazı yerlerinin 20. yüzyılın ilk yarısındaki durumuna temas etmesi bakımından hâlâ önemli bir topografik, tarihsel ve kültürel belgedir.

 

Maha Yaziji

Çeviren Fatih Taştan

 

Citation
Yaziji, Maha. '"Turkish abstract of 'An Archaeological Tour of Some Parts of Bilad al-Sham: A Topographical, Historical, Archaeological, and Urban Description of the Areas and Places Spreading from the North of Iskenderun to Damascus Gates'". Translated by Çeviren Fatih Taştan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 247. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Syria
Language
Turkish
Keywords
Related Documents